Tarieven (consulten zijn vrijgesteld van BTW)

Lactatiekundig consult (huisbezoek)

Bij problemen bij het geven van borstvoeding is een 'live consult' aan huis vaak het nuttigst. Het beste is het om een bezoek te plannen zodat er een voeding geobserveerd kan worden.

Een consult duurt gemiddeld anderhalf uur en bestaat uit het bespreken van de periode tot nu toe, beoordeling van mondanatomie/borsten en het observeren van een voeding.

Ik laat een verslag achter van het consult met daarin de besproken informatie en advies.

Indien nodig stuur ik  nog informatie per mail.

Het tarief voor een consult aan huis in Spijkenisse bedraagt € 100,00, inclusief reistijd en reiskosten.
De duur van een consult is ongeveer 1 ½ uur (de duur van een consult kan uiteraard varieren).

Het tarief voor een consult aan huis buiten Spijkenisse bedraagt € 120,00, tevens inclusief reistijd en reiskosten

Een telefonisch vervolgconsult of tijdelijk WhatsApp contact is altijd bij een consult prijs  inbegrepen.

  

Telefonisch consult

Voor een korte vraag die geen observaties van de moeder en/of baby vereist, is een telefonisch consult mogelijk. Tijdens het gesprek zullen we gezamenlijk inschatten of het advies telefonisch worden gegeven of een afspraak/ huisbezoek toch noodzakelijk is.

Het tarief bedraagt €10,00 per 10 minuten, zonder een maximum aan tijd.

E-mail consult

Vragen waarbij geen observaties van de moeder en/of baby noodzakelijk zijn, kunnen soms via de mail beantwoord worden. (bijvoorbeeld vragen over medicatie en borstvoeding)

Het tarief bedraagt €20,00 voor een consult per e-mail.

Het begeleidingspakket

Dit gehele pakket kost €200,00. Voor meer informatie zie lactatiekundig consulten.

Betaling:

De factuur wordt via de post toegestuurd en dient binnen 14 dagen voldaan te zijn op rekeningnummer NL82RABO0138656878 o.v.v. het factuurnummer.

Vergoeding door de zorgverzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

De lactatiekundige dient uiteraard aangesloten te zijn bij de NVL.
Informeer bij je zorgverzekering of vanuit het aanvullend pakket een vergoedingsregeling voor de lactatiekundige zorg is opgenomen. 

Soms vergoedt de zorgverzekeraar alleen een consult als je wordt verwezen door een: huisarts, verloskundige of het consultatiebureau.

De onderstaande website voorziet ook in de benodigde informatie:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/lactatiekundige

@ 2019 - Website gemaakt door WEBSIET

Privacyverklaring